Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2019

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

 

Beļavas pagasts

       

5044 014 0171

“Spārīte - 1”

0,0552

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

5044 014 0173

“Spārīte - 2”

0,094

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,80

5044 014 0201

“Spārīte - 39”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0206

“Spārīte - 44”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0226

“Spārīte - 68”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0249

“Spārīte - 97”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0286

“Spārīte - 151”

0,074

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,66

5044 014 0315

“Spārīte - 184”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0337

“Spārīte - 211”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0339

“Spārīte - 215”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0340

“Spārīte - 216”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0346

“Spārīte - 222”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0353

“Spārīte - 231”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0362

“Spārīte - 242”

0,0926

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,52

5044 014 0364

“Spārīte - 244”

0,0914

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,28

5044 014 0400

“Spārīte - 329”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0403

“Spārīte - 332”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0418

“Spārīte - 348”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0441

“Spārīte - 370”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0448

“Spārīte - 379”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0459

“Spārīte - 390”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0460

“Spārīte - 391”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0462

“Spārīte - 393”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0465

“Spārīte - 396”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0466

“Spārīte - 397”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0472

“Spārīte - 403”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0484

“Spārīte - 415”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0487

“Spārīte - 419”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0488

“Spārīte - 420”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

5044 014 0489

“Spārīte - 421”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Beļavas pagasta pārvaldē. Sīkāku informācija par iznomājamo zemes gabalu var iegūt 315.kabinetā, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē.