2020.gada 9.novembra  Gulbenes novada autoceļu (ielu) fonda komisijas sēdē apstiprināts "Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu saraksts uz 2020.gada 11.novembri":