2022.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes lēmums Nr. Nr. GND/2022/1061(protokols Nr. 20; 105.p) par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes lēmums Nr. GND/2023/189, (protokols Nr.3; 97.p) par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.

2023.gada 26.oktobra Gulbenes novada domes lēmums Nr. GND/2023/1039 (protokols Nr. 17; 62.p) par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.