2022.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes lēmums Nr. Nr. GND/2022/1061(protokols Nr. 20; 105.p) par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.