att

Pamatojoties uz Gulbenes novada būvvaldes 2022.gada 8.marta lēmumu Nr.BIS-BV-5.3-2022-6, būvniecības ierosinātājs Gulbenes novada pašvaldība nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ražošanas ēkas būvniecība Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā (kadastra numurs 5001 007 0270)”.

Būvniecības ierosinātājs:

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Kontaktpersona: Jānis Barinskis, tālr. 26467459

Būvprojekta izstrādātājs:

 

SIA “CETURTAIS STILS”, reģistrācijas Nr.55403015621

Cesvaines iela 30, Madona, Madonas novads, LV-4801

Kontaktpersona: Dagnija Rukmane, tālr. 26395781

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.03.2022. līdz 06.04.2022.

 

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 31.03.2022. plkst. 17.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, 3.stāva konferenču zālē.

 

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 06.04.2022. iespējams:

  1. Gulbenes novada pašvaldības ēkas 1.stāva vestibilā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā;
  2. Gulbenes novada pašvaldības portālā gulbene.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Atsauksmes līdz 06.04.2022. iespējams iesniegt:

 

  1. Gulbenes novada pašvaldības ēkas 1.stāvā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā;
  2. Gulbenes novada būvvaldē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā.
  3. Elektroniski aizpildītas un nosūtītas uz Gulbenes novada būvvaldes e-pastu: buvvalde@gulbenesdome.lv.

PIELIKUMI