ģērbonis

Ir noslēgusies iedzīvotāju līdzdalība Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam aktualizēšanas procesā, kad ikviens sabiedrības pārstāvis laika posmā no 2020.gada 20.jūnija līdz 6.jūlijam varēja paust viedokli par plāna grozījumu projekta pirmo redakciju. Šajā laika periodā neviens priekšlikums netika saņemts.

Turpmākie plāna virzības soļi:

  1. Plāna grozījumu virzīšana apspriešanai jūlija Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē;
  2. Gulbenes novada domes lēmums par plāna grozījumu projekta apstiprināšanu, lēmuma publicēšana Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas”;
  3. Apstiprinātā plāna grozījumu projekta publiskošana.

Gulbenes novada Sporta pārvalde