Gulbenes novada ģerbonis

Pamatojoties uz Gulbenes novada būvvaldes 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.BIS-BV-5.3-2018-21 (BV 2.7/18/231), būvniecības ierosinātājs SIA “Tele 2” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Telekomunikāciju sakaru masta būvniecība “Kalnsētās”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā (kadastra numurs 50940040019)”.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Tele 2“, reģistrācijas Nr.40003272854

Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004

Kontaktpersona: Māris Drevinskis, tālr. +371 29563300

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA “TelPro”, reģistrācijas Nr.40103569497

Kr. Valdemāra iela 149 - 309, Rīga, LV-1013

Kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālr. +371 29167639, e-pasts: gatis@telpro.lv

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.12.2018 līdz 18.01.2019.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 03.01.2019 plkst. 15.00 Tirzas pagasta pārvaldes telpās “Biedrības namā”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 18.01.2019 iespējams:

  • Tirzas pagasta pārvaldes telpās “Biedrības namā”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā;
  • Gulbenes novada būvvaldē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā.
  • Būvniecības ieceres teritorijā “Kalnsētās”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā.

Atsauksmes līdz 18.01.2019 iespējams iesniegt:

  • Tirzas pagasta pārvaldē “Biedrības namā”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā;
  • Gulbenes novada būvvaldē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās darba laikā.
  • Elektroniski aizpildītas un nosūtītas uz Gulbenes novada būvvaldes e-pastu: buvvalde@gulbenesdome.lv.