Piekļūstamības paziņojums

Gulbenes novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.gulbene.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Daļa lapas satura nesatur orientierus, elementi, kas saucas vienādi, nav atšifrēti.
  • Saturā, kas kustas, gif ieteicams aizstāt ar HTML5 videoklipiem, kas ir lietotājiem draudzīgāki.
  • Nepietiekams elementu krāsu kontrasts.
  • Virsrakstiem trūkst pirmā līmeņa galvenes.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 4.02.2021. Izvērtēšanu veica Rolands Irbe (praktikants) Jūrmalas profesionālās vidusskolas 3. kursa audzēknis

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības vecāko sabiedrisko attiecību speciālisti, rakstot:

vai zvanot: tālr. +37164497732

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts:

Tālrunis: +37164497732

Adrese:Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgi ir sabiedrisko attiecību speciālisti.

E-pasts:

Tālrunis: +37164497732

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: 

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.04.2021.