Numurs: 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 21.05.2013. – 15.07.2015.

ozol150 Meklēt publicitātes rakstus

Finansējums

Kopējās izmaksas – EUR 2 000 079.01

Attiecināmās izmaksas – EUR 2 000 079.01

ERAF finansējums (85% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 1 700 067.16

Valsts budžeta dotācija (3% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 60 002.37

Pašvaldības finansējums (12 % no attiecināmajām izmaksām) – EUR 240 009.48

dzelzc

Mērķis

Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā radot kvalitatīvu transporta infrastruktūru un palielinot Gulbenes pilsētas pieejamību un sasniedzamību.

Apraksts

Projekta ietvaros tiek veikta Draudzesskolas, Ozolu, Rēzeknes, Robežu, Zvaigžņu un Naglenes ielas, kā arī stāvlaukuma pie Dzelzceļa ielas rekonstrukcija.

Ielu rekonstrukcijā paredzēta ielas seguma un konstruktīvo kārtu nomaiņa, lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana, ietvju izbūve un rekonstrukcija, apgaismojuma rekonstrukcija un aizsargbarjeru izbūve. Stāvlaukumā plānota seguma izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve un apgaismojuma pārbūve.

Projekta rezultātā Gulbenes pilsētā tiks rekonstruēti kopā 3,88667 km ielu, kā arī izveidota automašīnu stāvvieta ar 25 vietām.

Objekts Tehniskā projekta autors, autoruzraugs Būvdarbu veicējs Būvuzraugs
Ozolu iela (no Dzeguzes ielas līdz Dzelzceļa ielai) SIA „REM PRO”, izmaiņas – SIA „AMAXS” SIA „Rubate” AS „Ceļu inženieri”

Ozolu iela

(no Robežu ielas līdz Dzelzceļa ielai)

SIA „Limbažu ceļi” SIA „Sistēmeksperts”
Draudzesskolas iela SIA „REM PRO” SIA „Rubate” SIA „Firma L4”
Robežu iela SIA „REM PRO”, izmaiņas – SIA „Marten projekti” SIA „Rubate” SIA „Sistēmeksperts”
Rēzeknes iela SIA „Vertex projekti” SIA „Rubate” SIA „Firma L4”
Zvaigžņu iela SIA „REM PRO” SIA „Rubate” SIA „Sistēmeksperts”
Naglenes iela SIA „REM PRO”, SIA „8 CBR” SIA „BaltLine Globe”
Dzelzceļa ielas stāvlaukums SIA „C PROJEKTI” SIA „Rubate” SIA „Sistēmeksperts”