Kopš 2013.gada Gulbenes novads līdzdarbojas projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Aktivitātes ir notikušas gan atsevišķās skolās, gan rīkoti vērienīgi pasākumi, piemēram, vasarā organizētas nometnes skolas vecuma bērniem, raisītas diskusijas par ekoloģijas un globālās ietekmes jautājumiem gan savā starpā, gan tiekoties ar citu valstu pārstāvjiem.

Jau tagad ieguvumu ir daudz tās ir jaunas zināšanas, cits skatījums uz lietu kopsakarībām, jaunas vērtības globālā skatījumā, kā arī materiālais ieguvums metodiskie materiāli, kas prezentēti divās 2015.gadā notikušajās konferencēs.

 

2015.gada marta konferences materiāli

Spēles elementu izmantošana globālās izglītības tēmu apguvē. Materiālus izstrādāja Lejasciema vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Ekoloģiskā pēda Eko_peeda.ppt 
Kā guļ bērni dažādās pasaules valstīs

 Atteeli_beerni.doc

Biografija_Mollison.doc

Info par materiaalu.doc

Pasaules valstu iztikas minimuma ēdienkarte

 Algas.doc

Cenas_EUR.doc

Edienkartes.doc

 

Globālo vajadzību piramīda. Materiālus izstrādāja Lizuma vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Vai tu esi draudzīgs dabai? Daba_Iveta_Roziņa.ppt
Bērni un viņu rotaļlietu stāsti

attēli_pielikums_nr_1.doc

Nodarbibas_plaans.doc

_pielikums_nr2.doc

Šokolādes ceļš

sokolades_cels.pptx

sokolades_cels_stundas_plans_rakauskis.doc

Bads pasaule

atteli.doc

bada_karte.pdf

bads_fakti.doc

Maslova_piramida_atslegvardi.doc

 

 

Eiropas saknes. Materiālus izstrādāja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Kultūra

Atrodiet pareizo frazeolo-ismu .docx

Nodarb-bas pl-ns.docx

Sadal--anai grup-s.docx

Ticība, vērtība stundas_plaans.doc
Tiesības

Aizspriedumi.ppt

attēli_aizspriedumi.doc

Stundas_plaans.doc

sundas_izvērtējums.doc

 

 

Pirtiņa deg! Materiālus izstrādāja Gulbenes 2.vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma Metodiskie materiāli
J.Poruks "Kauja pie Knipskas"

Nodarbibas_plaans.doc

Rotaļa pirtiņa deg.docx

Klasu_telpas_pasaule.pptx

Stereotipi par latviešiem Stereotipi_par_latviešiem (1).pptx

 

 

2015.gada augusta konferences materiāli

 

Reģionālās un globālās politikas izaicinājumi globālās izglītības kontekstā (Ž.Ozoliņa) Z_Ozolina.pdf
Globālais konteksts audzināšanas darbā (D.Zelmene)

D_Zelmene.pdf

kl_audz_st_cikls.docx

100__cilveki.docx

SabiedribaLV.docx

Gobālais konteksts projektu un zinātniski pētniecisko darbu darbā (I.Irbīte)

I_Irbites.pdf

Migracijas_Celonji.docx

Celoni_lomu_kartites.docx

pievelk_atgruz_faktori.docx

idejas_projektu_ned.docx

ZPD_temas.doc

 Globālās izglītības konteksts pirmsskolā (I.Ločmele, A.Balode)

I_Locmele.pdf

A_Balode.pdf

logo global

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

V.Vilde