Attēls

Kopš 2017. gada sākuma novada pašvaldība realizē projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”. Interesenti varēja bez maksas apmeklēt dažādus informatīvus seminārus, akcijas un interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem un veselības veicināšanas tēmām, piedalīties meistarklasēs par veselīga ēdiena pagatavošanu un tautas sporta nodarbībās, piemēram, nūjošana, slēpošana, vingrošana. Ieguvēji bija arī bērni, seniori un personas ar invaliditāti, kurām tika nodrošinātas peldēšanas nodarbības, bet sociālo aprūpes centru un veco ļaužu iemītnieki labprāt apmeklēja fizioterapeita nodarbības.

2018. gadā tiek turpinātas aktivitātes projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros. Jau ir notikušas un turpinās peldēšanas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti, kā arī sociālās aprūpes centros un Gulbenes veco ļaužu dzīvojamajā mājā līdz gada beigām ik mēnesi tiks organizētas fizioterapeita nodarbības.

Lai iepazītos ar visām 2018. gada plānotajām aktivitātēm, skatiet plānoto aktivitāšu grafiku.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja