Statuss:
Īstenošanā
att

Projekts: Digitālās prasmes visiem

Projekta numurs:  2021-1-LV01-KA122-ADU-000017940

Projekta partneri:

 • Gulbenes novada pašvaldība (Latvija) – vadošais partneris
 • JUMP (Itālija)
 • INFOL (Itālija)
 • ENJOY (Itālija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.11.2021 – 31.12.2022. (14 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 16 557,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 16 557,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) –EUR 3362

Mērķis:  Paaugstināt digitālās prasmes Gulbenes novada iedzīvotāju starpā. Projekta galvenā doma ir nodrošināt mācības Gulbenes novada mūžizglītībā iesaistīto starpā, kas pēc tam var apgūtās prasmes un zināšanas izmantot, citu mūžizglītībā iesaistīto mācību procesa organizēšanā, vai, lai organizētu pilnvērtīgas pieaugušo digitālo prasmju paaugstināšanas mācības uz vietas Gulbenes novadā.

Mērķa grupas:

 • bibliotēkas pārstāvji;
 • pedagogi;
 • mūžizglītībā iesaistītie.

Aktivitātes: Projekta laikā notiek mobilitātes, kā arī tiek sagatavota mācību programma, ko var izmantot Gulbenes novada mācību procesa nodrošināšanai.

Paredzēts:

 • 9 starptautiskās mobilitātes, mācību braucieni;
 • organizētas vismaz 2 mācības ar mērķi paaugstināt Gulbenes novada pieaugušo digitālās prasmes.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

digitali
att
att
Attēls: Gulbenes novada Izglītības pārvaldes un novada bibliotēkas speciālisti mācībās Itālijas pilsētā Padujā.