Statuss:
Noslēdzies
att

Gaismas ceļš caur gadsimtiem

Numurs: 5.5.1.0/17/I/001

Projekta īstenotājs: Alūksnes novada pašvaldība

Projekta partneri: Gulbenes novada dome, Cesvaines novada dome, Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze

Īstenošanas laiks: 05.10.2017. – 31.12.2019.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – 4 231 668,41 EUR, attiecināmās izmaksas – 2 209 411,76 EUR.

Gulbenes novada domes kopējais finansējums 1 220 000,00 EUR, no tā attiecināmās izmaksas 386 647,06 EUR (ERAF finansējums 85% jeb 328 650,00 EUR, valsts budžeta finansējums 3,75% jeb 14 499,26 EUR, pašvaldības finansējums 11,25 % jeb 43 497,80 EUR) un neattiecināmās izmaksas 833 352,94 EUR (pašvaldības finansējums).

Mērķis

Atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus - Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas  veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Mērķa grupa

Alūksnes, Cesvaines un Gulbenes novadu pašvaldības un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze

Apraksts

Projekta galvenās darbības:

  1. vēsturiskā apjomā atjaunots Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis un atjaunotā torņa trīs stāvos ierīkota inovatīva ekspozīcija par pils vēsturi un sadzīvi cietoksnī;
  2.  restaurēts Paviljons – rotonda Tempļa kalna pilskalnā, ierīkots objekta un izbūvēto arhitektūras formu dekoratīvais apgaismojums;
  3.  Alūksnes muižas parkā  restaurēts Mauzolejs, uzstādīta interaktīva projekcija, sniedzot vēstījumu par vietas vēsturi un personībām;
  4. veikta Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūve, pieguļošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana. Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī izveidota multimediāla, apmeklētājus iesaistoša ekspozīcija par Alūksnes - Gulbenes šaursliežu dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi;
  5. atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts, nodrošinot pilnvērtīgu pils telpu izmantošanu. Cesvaines pilī ierīkota ekspozīcija par pils atdzimšanu, un laikmetīgās mākslas izstāde “Šķiedru māksla”;
  6. veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija, izveidota ekspozīcija par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu;
  7. atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts. Baznīcas tornī  ierīkots skatu laukums un izveidota ekspozīcija.

Sadarbības projekta ieviešanas rezultātā tiks atjaunoti 7 dabas un kultūras mantojuma objekti, jaunradīti 7 pakalpojumi un objektu apmeklējuma skaita pieaugums 2023.gadā plānots 42 000.

k_img_2470.jpg