Statuss:
Noslēdzies
att

Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā

 • Numurs: 9.3.2.0/21/A/044
 • Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība
 • Īstenošanas laiks: 20.06.2022. – 27.10.2023.

Finansējums:

 • Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 19 512.29  EUR
 • ERAF finansējums 85% jeb 16 585.44  EUR
 • Valsts budžeta finansējums 9% jeb 1 756.11   EUR
 • Pašvaldības līdzfinansējums 6 % jeb 1 170.74   EUR

Mērķis:

uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu Gulbenes novada lauku teritorijās esošajās ģimenes ārstu praksēs.

Mērķa grupa:

četras Gulbenes novadā esošas ārstniecības iestādes:

 1. Līgas Vebruāles ģimenes ārsta prakse Jaungulbenes pagastā;
 2. Sandras Miķelsones ģimenes ārsta prakse Lejasciema pagastā;
 3. Baibas Mezītes ģimenes ārsta prakse Lizuma pagastā;
 4. Daces Mūrnieces ģimenes ārsta prakse Tirzas pagastā.

Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Gulbenes novada iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Attēls: ģimenes ārstu prakšu uzlabojums Gulbenes novadā
Attēls: uzlabo ģimenes ārstu prakses novadā
Logo ERAF un Nacionālais attīstības plāns 2020
att
Lejasciema ģimenes ārsta prakse