Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta nosaukums: Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā

Projekta numurs: 9.3.2.0/19/A/087

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 29.10.2019. – 08.12.2020.

Finansējums:

  • Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 52 000,00 EUR
  • ERAF finansējums 85% jeb 44 200,00 EUR
  • Valsts budžeta finansējums 9% jeb 4 680,00 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums 6 % jeb 3 120,00 EUR

Mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Gulbenes novada lauku teritorijās esošajās ģimenes ārstu praksēs.

Mērķa grupa: sešas Gulbenes novadā esošas ārstniecības iestādes:

  1. Līgas Vebruāles ģimenes ārsta prakse Jaungulbenes pagastā
  2. Sandras Liepiņas ģimenes ārsta prakse Lejasciema pagastā
  3. Intas Luguzes ģimenes ārsta prakse Litenes pagastā
  4. Baibas Mezītes ģimenes ārsta prakse Lizuma pagastā
  5. Daces Mūrnieces ģimenes ārsta prakse Tirzas pagastā
  6. Jāņa Seļicka ģimenes ārsta prakse Stāmerienas pagastā