Statuss:
Īstenošanā
Logo Eiropas Savienība līdzfinansē

Gulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi akreditāciju Erasmus+ programmā Mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā kā koordinējošā organizācijā. Turpmāk katru gadu no 2023. gada Gulbenes novada pašvaldība varēs nosūtīt uz mācībām ārpus Latvijas līdz 10 pedagogiem no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Trīs nozīmīgākie mērķi ko esam izvirzījuši mūsu mācību mobilitātes projektam projektiem ir:

 • Sekmēt pirmsskolu pedagogu digitālās prasmes un veicināt dažādu jaunu un inovatīvu tehnoloģiju pielietošanu pirmsskolas izglītības iestādēs
 • veicināt pagastos “zaļo” domāšanu, dzīvesveidu un  prasmes, sekmēt dažādu “zaļo” aktivitāšu ienākšanu Gulbenes novada pirmsskolu dzīvē.
 •  Veicināt iekļaujošu izglītību pirmsskolās, izglītot pedagogus, lai tie varētu ikdienā profesionālāk veikt savu darbu:

Projektam ir trīs galvenie darba virzieni:

 • Zaļās prasmes
 • Iekļaujoša izglītība
 • Digitālās prasmes

Rezultāti:

 • Pirmsskolas izglītības iestādes iegūs pieredzi un zināšanas kāda no trijām iepriekš minētām jomām;
 • Pirmsskolas pedagogi iegūs iespēju iegūt ārvalstu pieredzi  un mijiedarboties ar ārzemju kolēģiem;
 • Pirmsskolas pedagogi uzlabos savas angļu valodas zināšanas;
 • Pirmsskolu pedagogi kopumā kļūs zinošāki par kādu no minētajām tēmām;
 • Tiks organizēti zināšanu nodošanas semināri.

2023. gadā iesaistītās izglītības iestādes ir:

 • Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Tirzas pamatskolas pirmsskolas grupas.
 • Lizuma pamatskolas pirmsskolas grupas.
 • Rankas pamatskolas pirmsskolas grupas.
 • Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”.
 • Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde.
 • Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
 • Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”
 • Lejasciema pamatskolas pirmsskolas grupas.
 • Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Projekts: Mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā kā koordinējošā organizācijā. 

Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000119879

attēls: Gulbenes novada pirmsskolas izglītības pedagogi piedalās projekta prezentācijas pasākumā
attēls: Gulbenes novada pirmsskolas izglītības pedagogi
Gulbenes novada pirmsskolas pedagogi ir atgriezušies no mācībām Soverato