Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta nosaukums: Key skills – new opportunities for adults (“Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem”)

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA204-082227

Projekta partneri:

 • Federacja Organizacji Socjalnych Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego FOSa (Polija) – vadošais partneris
 • USE - Universidade Sénior de Évora - Associação de aprendizagem ao Longo da vida (Portugāle)
 • Gulbenesnovadapasvaldiba (Latvija)
 • PolregioV.(Vācija)
 • AsociatiaJugendzentrumSeligstadt (Rumānija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.12.2020. – 30.11.2022. (24 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 17316,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 17316,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 3 463,20

Mērķis: Projekta mērķis ir palielināt pieaugušo izglītības mācībspēka, kompetences un apmainīties ar labo praksi attiecībā uz pieaugušo ar zemām pamatprasmēm mācībām un mācību programmām.

Mērķa grupas:

 • Pieaugušo mācību personāls
 • Neformālās izglītības pārstāvji
 • Sociālās aprūpes centru darbinieki

Aktivitātes:
Projekta aktivitātes balstās uz starpnozaru pieeju. Šeit projekta dalībnieki dosies piecās mobilitātēs, kur vairāku dienu garumā apgūs dažādas pieaugušo mācību programmas un uzzinās par iestāžu un organizāciju labākajiem piemēriem. 2 starptautiskās projekta koordinatoru sanāksmes.

 • 10 mācību programmas
 • 5 starptautiskās pieaugušo mobilitātes

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Attēls: Projekta noslēguma pasākums Gulbenē, runā Rūta Bokta, Reģionālā mācību centra vadītāja