Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta numurs: 2018-1-UK01-KA204-048000

Projekta partneri:

 • DACORUM COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE LTD (Lielbritānija) – vadošais partneris
 • MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (Spānija)
 • PISTES SOLIDAIRES (Francija)
 • GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA (Latvija)
 • CATRO BULGARIA (Bulgārija)
 • EXCHANGE HOUSE IRELAND (Īrija)
 • EURO-NET (Itālija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.11.2018.-30.04.2021.

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 22 505,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 22 505,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 4 501,00

Mērķis: Projekts balstās uz jaunu inovatīvu metožu un pieeju izstrādi, kas dod ieguldījumu digitālo prasmju un kultūras mantojuma jomā.  Tā mērķis ir risināt digitālo prasmju nepilnības, veidot rītdienas vēsturi un dot ieguldījumu kultūras mantojuma programmā. Projekts nodrošinās pieaugušajiem jaunas prasmes un kompetences, kas izmantojamas darba vidē un ikdienas dzīvē, uzlabojot savas komunikācijas prasmes, paaugstinot pašapziņu, apzinoties kultūras mantojumu un kļūstot par aktīvākiem pilsoņiem vietējā kopienā.

Mērķa grupas:

Pašvaldību iedzīvotāji, kuri saskaras ar nelabvēlīgiem apstākļiem un sociālo izolāciju, kā arī citi pašvaldību iedzīvotāji

Aktivitātes:

 • apmācību kursa "Digitālās prasmes vietējās vēstures izveidošanai" izstrāde
 • mācību programmas aprobācija katrā projekta partneru valstī
 • praktiska stāstu veidošana, stāstu videoversiju veidošana, rediģēšana un publicēšana projekta tiešsaistes platformā
 • rokasgrāmatas “Mana Kopiena 2020” izstrāde
 • starptautiskās projekta koordinatoru sanāksmes
 • darbs pie intelektuālo materiālu izstrādes
 • starptautiskās mācību vizītes
 • rezultātu izplatīšanas pasākumi

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.