Statuss:
Noslēdzies

Numurs: 2015-1-PL01-KA204-017144

Projekta īstenotājs (vadošais partneris):

The Federation of Social Organisations of Warmia-Mazury Region FOSa (Olsztyn pilsēta, Polija), organizācijas mājas lapa: http://www.federacjafosa.pl

Sadarbības partneri:

  • Gulbenes novada dome,
  • “Procedo consulting” ltd. (Horvātija)

Īstenošanas laiks: 01.09.2015. – 31.08.2017.

Silver Sharing Initiative

Finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā:

Kopējās izmaksas – EUR 25 035,00

ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 25 035,00

Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no kopējām izmaksām) – EUR 5 007,00

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt vecāka gada gājuma cilvēku līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības inovatīvo metodoloģiju “Silver Sharing Initiative”. Metodloģija ir izveidota Polijā, un projekta ietvaros tiks testēta un uzlabota starptautiskā līmenī. Metodoloģija fokusējas uz dažādu senioru prasmju un iemaņu attīstīšanu: IT prasmes, valodu prasmes, starpkultūru prasmes, lai veicinātu senioru sociālo integrāciju un pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros tiks apmācīti treneri darbam ar iepriekšminēto metodoloģiju, kā arī tiks veiktas senioru eksperimentālas apmācības.

Projekta aktivitātes

  1. Apmācību programmas izstrāde profesionāļiem, kas strādā senioru izglītošanas jomā un starptautiskas treneru apmācības;
  2. Apmācību programmas vadlīniju izstrāde un apmācību realizācija senioriem;
  3. Metožu testēšana, pieredzes braucieni senioriem;
  4. Pētījuma metodoloģijas izstrāde un pētījuma veikšana, lai noskaidrotu projektā iesaistīto senioru un treneru pieredzi un viedokli par projekta metodoloģiju;
  5. Metodoloģijas rezultātu apkopošana un vadlīniju izstrāde;
  6. Rezultātu izplatīšana: konference/seminārs, publikācijas, buklets, mājaslapa