Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta numurs: 4.2.2.0/17/I/093

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 01.01.2019. – 30.06.2019.

Finansējums:

  • Kopējās izmaksas – 2 446 934,41 EUR
  • Attiecināmās izmaksas – 1 050 640,01EUR, t.sk.:
  • ERAF finansējums (80,617527596% no attiecināmajām izmaksām) – 847 000,00 EUR
  • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (4,8456178630% no attiecināmajām izmaksām) – 50 910,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums (14,5368545% no attiecināmajām izmaksām) – 152 730,01 EUR.
  • Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) - 1 396 294,40 EUR.

Mērķis: sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Vispārīgs apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" ēkas pārbūve, tajā skaitā ēkas ārsienu siltināšana, pagraba pārsegumu un grīdu siltināšana, cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumtu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve, saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Veiktās investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, kā rezultātā samazināsies pašvaldības izdevumi par elektroenerģiju un siltumapgādi.

Projekta darbību īstenošanas rezultātā 2020.gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 1292008.715 kWh/gadā, siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - 266.727 CO2 ekvivalenta tonnas, kā arī iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,069 MW.