Lai īstenotu kvalitatīvu, plānveidīgu un ilgtspējīgu publisko ūdeņu apsaimniekošanu Gulbenes novadā, 2019. un 2020.gadā pašvaldība īstenoja projektu "Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde" "Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde", kura ietvaros izstrādāti uz izpēti un izvērtējumu balstīti publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāni un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas ir saskaņā ar novada teritorijas plānošanas dokumentiem.

Publisko ūdeņu ekspluatācijas un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi: