AS SWEDBANK

Saņēmēja nosaukums:
AS SWEDBANK
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS SWEDBANK
Bankas kods:
HABALV22

AS Citadele banka

Saņēmēja nosaukums:
Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS Citadele banka
Bankas kods:
PARXLV22

AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X