2017.gadā noslēdzās Gulbenes novada sporta attīstības pamatnostādņu 2011.–2017. gadam un Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.–2017. gadam īstenošanas termiņš. Ievērojot minēto, nepieciešams apstiprināt jaunu plānošanas dokumentu sporta nozarē – Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018.–2022. gadam (turpmāk – Plāns), kurš noteiktu Gulbenes novada sporta attīstību turpmākajiem pieciem gadiem.

Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka sporta attīstības pamatprincipus un rīcības virzienus Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldība līdz 2018.gada 13.jūlijam aicināja izteikt viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju.

Sabiedrības iebildumus un priekšlikumus par Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2018.-2022.gadam skatīt šeit.