Gulbenes novada dome un Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību „Astes un Ūsas”. Biedrībai Alūksnē ir dzīvnieku māja, kur nepieciešamības gadījumā var izmitināt klaiņojošos dzīvniekus. Gulbenē dzīvnieku patversmes nav, tādēļ pašvaldība organizē bez saimnieka uzraudzības palikušo dzīvnieku nogādāšanu dzīvnieku mājā. Dzīvnieku mājā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvniekam tiek nodrošināta veterinār-medicīniskā aprūpe. Ja dzīvnieka īsto saimnieku 14 dienu laikā neizdodas atrast, tad biedrība organizē jaunu saimnieku meklēšanu. 2013.gada pirmajos 10 mēnešos no Gulbenes vien uz dzīvnieku māju tika nogādāti 5 suņi un vairāk kā 20 kaķi.

Gulbenē darbojas dzīvnieku aizsardzības biedrība „Ķepaiņu draugu klubs”, kura savu iespēju robežās palīdz bez saimnieka uzraudzības palikušajiem dzīvniekiem atrast jaunos saimniekus, kuri pieņemtu dzīvniekus savā aprūpē. Saziņai ar biedrību zvaniet 29463076 - Irai Žeigurei.

Klaiņojoša vai bez saimnieka uzraudzības palikuša dzīvnieka noķeršana un nogādāšana dzīvnieku mājā ir maksas pakalpojums. Dzīvnieka saimniekam, kuram ir noklīdis dzīvnieks, ir jāatmaksā izdevumi, kuri radušies, ķerot un nogādājot ķepaini dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”.

 M.Didrihsons-Linards

Par dzīvnieku aizsardzību lasiet www.dzivniekupolicija.lv