att

No 2021. gada 1. janvāra SIA "Pilsētvides Serviss" saviem klientiem Gulbenes novadā ir uzsācis piedāvāt bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītu vākšanu. Uzņēmuma klientiem tiek piedāvāta 0,24 m3 jeb 240 L bezmaksas tvertņu uzstādīšana un to izvešana, atbilstoši noteiktajiem standartiem.

Uz šo brīdi jau ir vērojama iedzīvotāju ieinteresētība bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai un ir klienti, kas ir noslēguši līgumus par šī pakalpojuma uzsākšanu.

Bioloģiskie atkritumi ir dabīgas izcelsmes atkritumi, kas viegli sadalās dabā – ēdienu atlikumi, zaļie atkritumi, slapjš, netīrs iepakojuma papīrs. Mājsaimniecības sadzīves atkritumu sastāvā nonāk ap 40 % bioloģiski noārdāmu atkritumu, kuri ir derīgi tehniskā komposta veidošanai, biogāzes ražošanai vai mehāniski - bioloģiskajai pārstrādei. Tādēļ šo atkritumu dalīta vākšana ir nozīmīga vides ilgtspējas uzlabošanai. Ar laiku bioloģisko atkritumu dalīta vākšana būs obligāta visiem iedzīvotājiem.

Bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnēs DRĪKST mest:

 • ēdienu atlikumus (bez iepakojuma), piemēram, augļus, dārzeņus, olu čaumalas, termiski apstrādātus dzīvnieku izcelsmes pārtikas atkritumus, kas derīgi lietošanai uzturā u.c. līdzīgus atkritumus;
 • kafijas un tējas biezumus (bez iepakojuma);
 • zaļos atkritumus, piemēram, novītušus ziedus, zāli, lapas, sīkus zarus (līdz 5 cm diametrā, garākos zarus salaužot), augu saknes u.c. līdzīgus atkritumus;
 • slapjus vai netīrus papīra iepakojumus.

Bioloģiski noārdāmu atkritumu konteineros NEDRĪKST mest:

 • piena produktus;
 • eļļas un citus šķidrumus;
 • termiski neapstrādātus un uzturā nelietojamus dzīvnieku un zivju produktus, kaulus un to pārpalikumus
 • beigtus dzīvniekus un putnus
 • vienreizlietojamos papīra traukus
 • žurnālus un avīzes
 • dzērienu iepakojumus, t.sk., tetrapakas
 • mājdzīvnieku pakaišus
 • bioloģiskās autiņbiksītes un citas higiēnas lietas
 • bioplastmasu
 • cigarešu izsmēķus
 • medikamentus
 • sadzīves atkritumus un cita veida šķirojamos un bīstamos atkritumus. 

Tāpat uzņēmums aicina arī turpināt veidot kompostus savu privātmāju pagalmos, kas samazina cieto sadzīves atkritumu daudzumu nonākšanu atkritumu poligonos, turklāt, sagatavotais komposts ir lielisks dabiskais mēslojums zemei.

Lai pieteiktu bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnes uzstādīšanu un izvešanu Pilsētvides Serviss SIA aicina sazināties ar klientu apkalpošanas centru Gulbenē, rakstot e-pastu uz gulbene@pilsetvide.lv vai zvanot uz tālruni nr.25666837, tā darba laikā  - darba dienās no pl. 8:00 – 17:00.

BNA dalītā vākšana ir izdevīga, jo samazina sadzīves atkritumu daudzuma izvešanas maksu, savukārt, kompostējot BNA savā privātajā teritorijā, par to nav jāmaksā vispār.

Atkritumi nelabvēlīgi ietekmē vidi, klimatu, cilvēka veselību un ekonomiku, un, lai arī atkritumu apsaimniekošana ES pēdējās desmitgadēs ir ievērojami uzlabojusies, vairāk nekā ceturtā daļa no sadzīves atkritumiem joprojām tiek apglabāti poligonos un mazāk kā puse tiek pārstrādāta vai kompostēta.

Atkritumu efektīvāka apsaimniekošana ir pirmais solis ceļā uz aprites ekonomiku, kur lielākā daļa vai pat pilnīgi visi produkti un materiāli tiek pārstrādāti vai izmantoti atkārtoti.

Viens no Es atkritumu apsaimniekošanas mērķiem ir līdz 2025. gadam panākt, ka tiek pārstrādāti ne mazāk kā 55 % no sadzīves atkritumiem; turpmāk būs jāsasniedz vēl augstāks mērķis: līdz 2030. gadam jāpanāk 60 %, līdz 2035. gadam — 65 % īpatsvars. Poligonos 2035. gadā būtu jāapglabā ne vairāk kā 10 % no sadzīves atkritumiem.

Šodien vairs nepietiek tikai ar plastmasas, papīra un kartona, metāla, stikla un cita iepakojuma šķirošanu. Ņemot vērā, ka no sadzīves atkritumiem gandrīz puse ir bioloģiski noārdāmi, ļoti svarīgi ir arī šos atkritumus savākt atsevišķi un dot tiem “otru dzīvi”.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u.c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.

SIA "Pilsētvides serviss"