APSTIPRINĀTA

27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 31.§) 

GROZĪJUMI

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§).

25.10.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.22, 41.§).

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 59.p.).

Apbalvošanas komisija:

 • Priekšsēdētājs:
  • Andis Caunītis - Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas locekļi: 
  • Raitis Apalups - Gulbenes novada iedzīvotājs;
  • Svetlana Ziepniece - Tirzas pamatskolas direktore;
  • Andrejs Andževs - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis; 
  • Larisa Cīrule - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja.
 • Sekretāre:
  • Vita Baškere - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols