APSTIPRINĀTA

27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 32.§)

GROZĪJUMI

26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 29.§.

30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 17.§.

30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.8, 58.§.

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 54.p.

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 102.p.

28.07.2022. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 14, 16.p.

12.06.2023. Gulbenes novada pašvaldības Rīkojums Nr.GND/7.23/23/16

01.09.2023. Gulbenes novada pašvaldības Rīkojums Nr.GND/7.23/23/38

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 105.p.)

Autoceļu (ielu) fonda komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Normunds Mazūrs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos;
  • Laimonis Aumeisters – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas vadītājs;
  • Kristaps Dauksts – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
  • Baiba Stepa - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas būvinženiere; (ievēlēta 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 105.p.)
  • Aivars Brūniņš - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs.
 • Sekretāre:
  • Dace Kurša - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste.

               

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
25.01.2024. plkst. 16.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
2024.gada 13.martā , plkst. 14:00, Ābeļu iela 2, Gulbene, 3.stāva zāle
2024.gada 25.aprīlī , plkst. 14:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle

 

2024.gada 30.maijā, plkst. 13:30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle