27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 32.§):

Izmaiņas 26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 29.§.

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 17.§.

Izmaiņas 30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.8, 58.§.

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 54.p.

Izmaiņas 25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 102.p.

Autoceļu (ielu) fonda komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Normunds Mazūrs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos;
  • Laimonis Aumeisters – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas vadītājs;
  • Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
  • Aivars Brūniņš - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs;
  • Māris Jansons - Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Sekretāre: