Darbinieki

Finanšu komitejas  priekšsēdētājs Andis Caunītis.

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē.

Ar 18.01.2024. Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.1; 5.p.) par Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta Guna Pūcīte.