Darbinieki

Guntra Rone

Nodaļas vadītāja
guntra.rone [at] gulbene.lv

Ilze Melngaile

Vecākā grāmatvede
ilze.melngaile [at] gulbene.lv

Ziedīte Gržibovska

Vecākā grāmatvede
ziedite.grzibovska [at] gulbene.lv

Ligita Sprudzāne

Vecākā grāmatvede
ligita.sprudzane [at] gulbene.lv

Evija Mičule

Grāmatvede
evija.micule [at] gulbene.lv

Sandra Jefremova

Vecākā grāmatvede
sandra.jefremova [at] gulbene.lv

Valentīna Kūlīte

Vecākā grāmatvede
valentina.kulite [at] gulbene.lv

Kristīne Medne

Ekonomiste
kristine.medne [at] gulbene.lv

Agnese Zagorska

Finanšu ekonomiste
agnese.zagorska [at] gulbene.lv

Mendija Lazdiņa

Grāmatvedības speciāliste
mendija.lazdina [at] gulbene.lv

Anda Mohovikova

Vecākā grāmatvede
anda.mohovikova [at] gulbene.lv

Iluta Rudzīte

Vecākā grāmatvede
iluta.rudzite [at] gulbene.lv

Vineta Vanaga

Vecākā grāmatvede
vineta.vanaga [at] gulbene.lv

Vika Serģe

Vecākā grāmatvede
vika.serge [at] gulbene.lv

Renārs Leimanis

Grāmatvedības uzskaitvedis
renars.leimanis [at] gulbene.lv

Kristīne Nečajeva

Vecākā grāmatvede
kristine.necajeva [at] gulbene.lv

Gunita Zvirgzdiņa

Vecākā grāmatvede
gunita.zvirgzdina [at] gulbene.lv

Gundega Upīte

Ekonomiste
gundega.upite [at] gulbene.lv

Dace Vējiņa

Vecākā nekustamā īpašuma ekonomiste
dace.vejina [at] gulbene.lv

Jeļena Bakāne

Grāmatvedības speciāliste
jelena.bakane [at] gulbene.lv