APSTIPRINĀTA

02.05.2018. Gulbenes novada domes sēdē 

GROZĪJUMI

26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 53.§).

30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

25.04.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

27.06.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9, 31.§.)

27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 57.p.)

26.05.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10; 42.p.)

29.06.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9; 99.p.)

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Ivars Kupčs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Bindre - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
  • Dace Kurša - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste
  • Mudīte Motivāne - Gulbenes novada domes deputāte;
 • Sekretāre:
  • Monta Ķelle - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols