02.05.2018. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvs

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 53.§).

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

Izmaiņas 25.04.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

Izmaiņas 27.06.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9, 31.§.)

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 57.p.)

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Ivars Kupčs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Bindre - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
  • Lolita Vīksniņa - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;
  • Mudīte Motivāne - Gulbenes novada domes deputāte;
 • Sekretāre:
  • Monta Ķelle - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.