APSTIPRINĀTA

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 14, 55.p.).

Medību koordinācijas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Andis Caunītis - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Laimonis Kļaviņš - Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos;
  • Ilgonis Losāns - Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības Lauku reģistra daļas vadītājs;
  • Ainārs Kuprovskis - biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pilnvarotais pārstāvis;
  • Andris Gargurnis - biedrības “Gulbenes lauksaimnieku biedrība” pilnvarotais pārstāvis;
  • Arnis Čams - biedrības “Latvijas meža īpašnieku savienība” pilnvarotais pārstāvis;
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Vita Baškere - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine.

 

 

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols