Kontakti

APSTIPRINĀTA

2021.gada 26.augusta domes sēdē (prot.Nr.14, 60.p.)

Gulbenes novada vēlēšanu komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Sanita Mickeviča – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Tatjana Vekšina – Gulbenes novada vidusskolas direktora vietniece;
  • Sintija Gineviča – SIA "Madonas namsaimnieks" namu pārvaldniece;
  • Kristīne Magone;
  • Inese Cīrule;
  • Renārs Biezais – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes "Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs" nodaļas vadītājs;
 • Sekretāre: 
  • Laima Priedeslaipa - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste.

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vēlēšanu komisijām ir saistošas arī Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols