29.03.2018. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvs (prot. Nr. 4, 15.§)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 49.p.

Vides aizsardzības jautājumu komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Elvijs Kantāns - iedzīvotājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Gunārs Ciglis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Ligita Miezīte – Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja;
  • Andris Barkāns – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
  • Jānis Lūkins - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs;
  • Guna Pūcīte - Gulbenes novada domes deputāte.
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Laima Šmite-Ūdre – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte.