APSTIPRINĀTA

29.03.2018. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 4, 15.§)

GROZĪJUMI

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 49.p.

29.09.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19; 112.p.)

27.10.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 60.p)

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 106.p.)

Vides aizsardzības jautājumu komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Elvijs Kantāns - iedzīvotājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Gunārs Ciglis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Andris Barkāns – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
  • Jānis Lūkins - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs;
  • Guna Pūcīte - Gulbenes novada domes deputāte;
  • Laima Šmite-Ūdre – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte;
  • Evita Kokare - Gulbenes labiekārtošanas iestādes personāla speciāliste. (ievēlēta 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 106.p.)
 • Komisijas locekle/sekretāre:

Evita Kokare - Gulbenes labiekārtošanas iestādes personāla speciāliste. 

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
2024. gada 29.janvārī plkst. 10:00       Dīķa iela 1, Gulbenē    
2024. gada 28.februārī plkst. 10:00  Dīķa iela 1, Gulbenē  
2024.gada 26.martā pulksten 10:00 Dīķa iela 1, Gulbenē
2024.gada 12.aprīlī pulksten 10:00 Dīķa iela 1, Gulbenē

 

2024.gada 26.aprīlī pulksten 10:00 Dīķa iela 1, Gulbenē

 

2024.gada 22.maijā pulksten 9:00 Dīķa iela 1, Gulbenē