Izvērtējot Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas (organizētas no 2016. gada 5.decembra līdz 2017.gada 19.janvārim) rezultātus un ņemot vērā saņemtos atzinumus un ieteikumus, 23.02.2017. Gulbenes novada domes sēdē tika nolemts pilnveidot Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmo redakciju un vides pārskata projektu.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtos sabiedrības iebildumus un priekšlikumus apkopojusi Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja Dace Kurša