att

 

Platība: 130.45 km2.

Lielākās apdzīvotās vietas: Tirza, Virāne, Vecaduliena, Troškas, Alsupes.

BIEDRĪBAS NAMS

Kādreizējais Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības nams, tagad Biedrības nams, izveidojies par pagasta administratīvo un kultūras centru, kur atrodas pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, biedrība „Tirzas pagasta attīstības biedrība", Tirzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, pasts.

SKOLA

Tirzā ir senas kultūrvēsturiskas tradīcijas. 17.-18.gs. izglītības pamatus ir veidojusi Tirzas evaņģēliski luteriskā baznīca (19.gs.) un draudzesskola, kopš 19.gs. otrās puses pagastskola, tagadējā Tirzas pamatskola ar pirmo sporta halli (celta 2005.g.) Gulbenes novada lauku teritorijā.

Skola saistās ar ievērojamu cilvēku vārdiem - skolotāju Dzelzkalnu dinastijām, mācītāju P.E.Šacu ar daudzajiem skolēniem.

UPES

Tirzas pagastu gan sadala, gan apvieno Tirzas upe, kas tam devusi savu vārdu.

Tirzas upe sākas Piebalgas paugurainē kā Vaskupīte un iztek no Ezernieku ezera un, tikai paskrējusies kādu gabalu uz māsas Gaujas pusi, iegūst Tirzas vārdu. Tirzas upei savus ūdeņus atdod Aiša, Virāne, Alkšņupīte, Vijata, Lāčupīte, Sudaliņa, ietekot labajā krastā, bet Vilaune, Azanda un Gosupe no kreisās puses. Tirzas upes garums - 80 km.

NOVADNIEKI

Tirzas pagasts saista ar bagāto kultūrvēsturi, ko sniedz Tirzā pierakstītas tautasdziesmas un vietvārdi, kas apkopoti krājumā un vietvārdu kartē. Daudzu ievērojamu Latvijas mākslinieku, rakstnieku, teologu un politiķu dzimtu saknes meklējamas Tirzas pagastā un draudzē, te dzimuši un dzīvojuši - dzejnieces Tirzmaliete (M. Dzelzkalne) un Elza Ķezbere, rakstnieki Andrievs un Aīda Niedra, operdziedātājs un rakstnieks Mariss Vētra (Morics Blumbergs), gleznotājs Ludolfs Liberts, teoloģijas profesors Voldemārs Maldonis, bibliogrāfs Jānis Misiņš, grafiķis-akvarelists Pauls Kalējs-Duškins.

KO REDZĒT, KO APLŪKOT?

  • Āžu HES
  • Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības nams (tagad te pagasta pārvalde)
  • Tirzas svētavots
  • Tirzas Kancēna kapi – piemineklis I Pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem Tirzas draudzes locekļiem
  • PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija kādreizējā kolhoza dispečeru telpās
  • Kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija „Ziedukalnā"
  • Tirzas centrā – Novadnieku birzs ar tēlnieka Induļa Rankas darbiem
  • Slēpju muzejs
  • Tirzas evaņģēliski luteriskā baznīca