Mēnešalga:
1571 līdz 1756 EUR
Cita
Atrašanās vieta:
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas būvinženiera (profesijas kods 2142 01) amatu uz nenoteiktu laiku.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot amata prasmes;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālos un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem pašvaldības noteiktā kārtībā;
 • Mēnešalgu sākot no 1571,00 EUR (23.saime, V līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija 1.pakāpe) pirms nodokļu nomaksas līdz 1756 EUR (23.saime, V līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija 7.pakāpe) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties būvniecības dokumentācijas izstrādes un būvniecības procesos, veikt to kontroli;
 • Pārbaudīt projektu dokumentāciju, kas saistīti ar būvniecības nozari;
 • Sagatavot un kontrolēt būvniecības izpilddokumentāciju;
 • Sagatavot pārskatus par būvniecības izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
 • Plānot un organizēt visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto pušu sadarbību;
 • Veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus;
 • Sagatavot budžeta pieprasījuma kontroltāmes;
 • Uzturēt un aktualizēt pašvaldības ceļu un ielu reģistru;
 • Kontrolēt pašvaldības autoceļu un ielu satiksmes intensitātes uzskaites veikšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām  un nodrošināt aktuālo datu iesniegšanu  VSIA “Latvijas Valsts ceļi”;
 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pārskatīt un aktualizēt pašvaldības autoceļu un ielu atbilstību  noteiktām uzturēšanas klasēm, nodrošinot aktuālās informācijas ievietošanu pašvaldības mājas lapā;
 • Kontrolēt autoceļu apsekošanas žurnālu aizpildīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Kontrolēt autoceļu uzturēšanas darbu žurnālu aizpildīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (būvniecības, vides zinību vai enerģētikas jomā).
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā.
 • Labas digitālās prasmes darbā ar MS Office programmām, AutoCAD vai/un citām projektēšanas programmām.
 • Prasme strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 • Spēja strādāt intensīvos darba apstākļos.
 • Organizētība, precizitāte, iniciatīva, rūpība un  spēja risināt nestandarta situācijas.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2024.gada 27.jūnijam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas būvinženiera  amata vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@gulbene.lv;
 • Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, klientu apkalpošanas speciālistam personīgi  darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas būvinženiera  amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 • Papildus informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnē http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: +371 64472216

Pretendentiem jāpiesakās līdz