Mēnešalga:
1571 līdz 1756 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja (profesijas klasifikatora kods 1330 05) amatu uz nenoteiktu laiku.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot amata prasmes;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālos un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem pašvaldības noteiktā kārtībā;
 • mēnešalgu sākot no 1571,00 EUR (21.5. saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3. kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 1756,00 EUR (21.5. saime, IV  līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Informācijas tehnoloģiju kompetences centra (turpmāk – ITKC) funkciju un uzdevumu izpildi;
 • izstrādāt un realizēt pašvaldības informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģiju;
 • ieviest, uzturēt un attīstīt e-pārvaldes risinājumus un iekšējās komunikācijas sistēmas pašvaldībā;
 • izstrādāt, kontrolēt, uzturēt un atbalstīt optimālu un drošu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību;
 • plānot Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamību, izstrādāt ar informācijas tehnoloģijām saistīto iepirkumu specifikāciju;
 • sagatavot kopsavilkumus dažādos griezumos no IKT procesu pārvaldības informācijas sistēmas;
 • konsultēt Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbiniekus par informācijas tehnoloģijām saistītos jautājumos;
 • sadarbojoties ar Gulbenes novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, piedalīties informācijas tehnoloģiju projektu izstrādē un ieviešanā;
 • izstrādāt, ieviest un aktualizēt Gulbenes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību un informācijas sistēmu drošības politikas reglamentējošus dokumentus;
 • sekot līdzi likumdošanas izmaiņām par informācijas tehnoloģiju un elektronisko datu izmantošanu, veikt nepieciešamos ar šīm izmaiņām saistītos pasākumus;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot un iesniegt lēmumu projektus izskatīšanai novada pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās;
 • noformēt lietas saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, nodrošināt to saglabāšanu un noteiktajos termiņos nodot iestādes arhīvā.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama informācijas tehnoloģiju vai vadības jomā);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • pieredze darbā informācijas tehnoloģiju jomā;
 • pieredze vadošā amatā un projektu vadībā;
 • pieredze datu drošības jautājumos;
 • labas angļu valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Eiropas Savienības  tiesību  normu,  Latvijas Republikas  normatīvo  aktu, kas saistīti ar  informācijas tehnoloģiju jautājumiem, pārzināšana;
 • prasmes patstāvīgi plānot, analizēt un organizēt darbu ar mērķi sasniegt rezultātu;
 • izcilas sadarbības, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes;
 • prasmes pārmaiņu ieviešanā.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2024.gada 19.jūlijam pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja amata vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@gulbene.lv;
 • Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, klientu apkalpošanas speciālistam personīgi  darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītāja amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 • Papildus informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnē http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: +371 64497716

Pretendentiem jāpiesakās līdz