Mēnešalga:
Mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4401901933, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” pirmsskolas izglītības skolotāja (profesijas kods 2342 01) amatu (0.825 amata likme) uz noteiktu laiku (uz vasaras atvaļinājumu laiku) no 2024.gada 10.jūlija līdz 2024.gada 13.augustam.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītības pakāpē, saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām;
 • mērķtiecīgi virzīt izglītojamo kompetenču attīstību saskaņā ar izglītojamo individuālās attīstības, mācīšanās, personības un sociālās izaugsmes vajadzībām;
 • patstāvīgi vai sadarbībā ar kolēģiem izglītības iestādē  veidot atbalstošu mācību vidi, plānot un īstenot mācību procesu atbilstoši izglītojamo individuālās attīstības (t.sk. speciālajām) vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem;
 • sadarboties ar kolēģiem un vecākiem, lai veicinātu katra bērna izaugsmi;
 • plānot savu darbību un sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju, tostarp e-vidē.

Prasības pretendentiem:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 •  valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • nepārtraukta profesionālā pilnveide atbilstoši jaunākajām logopēdijas, pedagoģijas, psiholoģijas atziņām un aktualitātēm;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbību atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem, spēja motivēt izglītojamos darbam;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, prasme strādāt komandā.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2024.gada 28.jūnijam:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: pirmsskola2@gulbene.edu.lv  ar norādi “Pieteikums uz pirmsskolas izglītības skolotāja vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: vadītāja Sandra Brieže t. +371 26361073

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz