Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/66.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_66.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/66.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 27.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ARCO REAL ESTATE”, reģ. Nr. 40003323328, ar līgumcenu bez PVN 1004,30 EUR.

Lemums_2016_66.pdf

Ligums_SIA_ARCO_REAL_ESTATE.pdf