Publikācijas datums:
GND-2016/66
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ARCO REAL ESTATE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 1004,30 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
13.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/66.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_66.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/66.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 27.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ARCO REAL ESTATE”, reģ. Nr. 40003323328, ar līgumcenu bez PVN 1004,30 EUR.

Lemums_2016_66.pdf

Ligums_SIA_ARCO_REAL_ESTATE.pdf