Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas Daukstu pagastā vienkāršota pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/83.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_83.doc

83-pielikumi.zip

teh-dok-83.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēkas Daukstu pagastā vienkāršota pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/83.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija 2016.gada 10.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Akvilons Z”, reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN 22303,00 EUR.

Lemums_GND_2016_83.pdf

Ligums_SIA_Akvilons_Z.pdf