Publikācijas datums:
GND-2016/83
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Akvilons Z”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 22303,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
27.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas Daukstu pagastā vienkāršota pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/83.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_83.doc

83-pielikumi.zip

teh-dok-83.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēkas Daukstu pagastā vienkāršota pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/83.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija 2016.gada 10.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Akvilons Z”, reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN 22303,00 EUR.

Lemums_GND_2016_83.pdf

Ligums_SIA_Akvilons_Z.pdf