Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvekspertīzes veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/102.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_102

1_pielikums_Ekspertizes_darba_uzdevums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvekspertīzes veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/102.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 11.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Ceļu inženieri”, reģ. Nr. 40003708021, ar līgumcenu bez PVN 16000,00 EUR.

Lemums_2016_102.pdf

Ligums_AS_Celu_inzenieri.pdf