Publikācijas datums:
GND-2016/102
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS “Ceļu inženieri”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 16000,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
23.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvekspertīzes veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/102.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_102

1_pielikums_Ekspertizes_darba_uzdevums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvekspertīzes veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/102.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 11.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Ceļu inženieri”, reģ. Nr. 40003708021, ar līgumcenu bez PVN 16000,00 EUR.

Lemums_2016_102.pdf

Ligums_AS_Celu_inzenieri.pdf