Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/94/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.12.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_94.doc

Paskaidrojuma_raksts1.pdf

Paskaidrojuma_raksts2.pdf

Paskaidrojuma_raksts3.pdf

Paskaidrojuma_raksts4.pdf

Paskaidrojuma_raksts5.pdf

pielikums_1_Darbu_apjomi.xlsx

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”, identifikācijas Nr. GND-2017/94/ELFLA, 2017.gada 28.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Jūrmalas Mežaparki”, reģ. Nr. 40003483845, ar līgumcenu bez PVN 24157,02 EUR.

Lemums_2017_94

Ligums_SIA_Jurmalas_Mezaparki.pdf