• Civilstāvokļa aktu reģistrē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktos izņēmumus.

Veidlapas

Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums par laulības noslēgšanu
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Tautības ieraksta maiņas iesniegums
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Uzvārda maiņas iesniegums
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Vārda maiņas iesniegums
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Vārda un uzvārda maiņas iesniegums
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Ievērībai!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

·         Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana