27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 37.§):

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 18.§.

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Dauksts, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

Guna Pūcīte, Gulbenes novada domes deputāte;
Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja;
Uģis Aigars, Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs.