27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 37.§):

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 18.§

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.6, 104.p.

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 50.p.

Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Kupčs – Gulbenes novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
Uģis Aigars – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs;
Juris Osis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas loģistikas vecākais speciālists;
Aivars Circens – Gulbenes novada domes deputāts;
Gundars Kristapsons – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GULBENES AUTOBUSS" valdes loceklis