29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju, protokols Nr.9, 51.§.

APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu:

IZMAIŅAS

Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta sēdē (Nr.14, 14.§)

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra sēdē (Nr.17, 16.§)

 

Velga Apinīte – Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomiste;
Edīte Kanaviņa – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
Gunārs Ciglis - Gulbenes novada domes deputāts;
Laima Priedeslaipa - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste;
Lauris Šķenders - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs.