29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju, protokols Nr.9, 51.§.

APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu:

Velga Apinīte – Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomiste;
Anita Birzniece – Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste - vadītāja vietniece;
Gunārs Ciglis - Gulbenes novada domes deputāts;
Laima Priedeslaipa - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste;
Arnis Šķēls - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs.