APSTIPRINĀTA

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11. 92.p.

GROZĪJUMI

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.21; 98.p.)

09.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, ārkārtas sēdes protokols Nr.22, 2.p.

 

Gulbenes novada pašvaldības interešu un neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvs

 • Priekšsēdētājs: 
  • Lauris Šķenders - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projekta vadītājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Dace Kablukova - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Gunita Zvirgzdiņa - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede;
  • Aivars Circens - Gulbenes novada domes deputāts;
  • Laima Priedeslaipa - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
 • Sekretāre:
  •  Iveta Šolina - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvede.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols

05.03.2024. plkst.14:00

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes 3.stāvā 302.kabinetā

11.03.2024. plkst.13.00

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes 3.stāvā 302.kabinetā

12.04.2024. plkst.13.00

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes 3.stāvā 302.kabinetā