Gulbenes novada domes sēžu lēmumi

30.12.2020. sēdes Nr.22 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Budžeta grozījumi

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Pašvaldības struktūrshēma

26.11.2020. sēdes Nr.21 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

09.11.2020. sēdes Nr.20 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

29.10.2020. sēdes Nr.19 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

22.10.2020. sēdes Nr.18 lēmumi. Sēdes audio ieraksts ŠEIT

24.09.2020. sēdes Nr.17 lēmumi. Sēdes audio ieraksts ŠEIT

Pielikumi

pielikums_budzeta_grozijumi_septembris.doc (3)

klimata plāns

08.09.2020. sēdes Nr.16 lēmumi. Sēdes audio ieraksts ŠEIT

27.08.2020. sēdes Nr.15 lēmumi. Sēdes audio ieraksts ŠEIT

30.07.2020. sēdes Nr.14 lēmumi. Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Grozijumi_Investiciju plans__5.dala_SAM5.6.2_07.2020-1 (1)

30.06.2020. sēdes Nr.13 lēmums. Sēdes audio ieraksts ŠEIT

Pielikumi

GN PA_Gulbenes tūrisma un kultūrv.m.centrs_gada pārskats 2019 (3)

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats par 2019.gadu

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības budžets_2019

Neatkarīga revidenta ziņojums

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības realizēto projektu apkopojums_2019

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības struktūras shēma_ 2019

28.05.2020. sēdes Nr.12 lēmums. Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Aktualizētais Investīciju plāns

Budžeta grozījumi

21.05.2020. sēdes Nr.11 lēmums. Sēdes video ieraksts ŠEIT

11.05.2020. sēdes Nr.10 lēmumi. Sēdes video ieraksts ŠEIT

30.04.2020. sēdes Nr.9 lēmumi. Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikums

Grozījumi Investīciju plānā

Gulbenes novada domes sēžu protokoli

03.04.2020. protokols Nr.8 Sēdes video ieraksts ŠEIT

26.03.2020. protokols Nr.7 Sēdes audio ieraksts 200326_001.MP3

4.pielikums

5.pielikums

19.03.2020. protokols Nr.6 Sēdes audio ieraksts 200319_002.MP3

27.02.2020. protokols Nr.5 Sēdes audio ieraksts 200227_001.MP3

30.01.2020. protokols Nr.4 Sēdes audio ieraksts 200124_002.MP3

24.01.2020. protokols Nr.3 Sēdes audio ieraksts 200124_002.MP3

Pielikumi

paskaidrojuma_raksts_24.01.2020

1_pielikums_24.01.2020_budzets

24.01.2020 inf.pielik.novada_saistibas_

24.01.2020. protokols Nr.2 Sēdes audio ieraksts 200124_001.MP3

Pielikumi

paskaidrojuma_raksts_24.01.2020

1_pielikums_24.01.2020_budzets

24.01.2020 inf.pielik.novada_saistibas_

09.01.2020. protokols Nr.1 Sēdes audio ieraksts 200109_001.MP3