Gulbenes novada pašvaldība kopš 2013.gada organizē grantu konkursu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.  Interesenti var pieteikties projektu konkursam" UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā" un iesniegt projekta pieteikumu, lai īstenotu savu ideju un realizētu projektu  ar iespēju saņemt granta finansējumu.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiks organizēta vairākās kārtās un iesniegšanas termiņi paredzēti līdz:

  • 2023.gada 31.martam;
  • 2023.gada 30.jūnijam;
  • 2023.gada 31.oktobrim.

Konkursa pieteikumu vērtēšanu veic Konkursa vērtēšanas komisija. Projekta pieteikumus vērtēs atbilstoši nolikumā izstrādātiem kritērijiem, akcentējot biznesa idejas dzīvotspēju un oriģinalitāti.

2023.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmērā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

  1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
  2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro).