2023.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmērā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro). 

2023.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmērā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro). 

2023.gada 20.jūlijā notika konkursa “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Granta pretendentu 2.kārtas izvērtēšana un ideju prezentācija.

Piedalījās un idejas prezentēja SIA Carbon Less Future” (koku stādu audzēšanas konteiners) un SIA “Smalka Malka” (malkas skaldīšanas pakalpojumi).

Komisija atbalstīja abus projekta pieteicējus, ideju realizācijai piešķirot pašvaldības granta finansējumu:

Laikā līdz 31.08.2023. Gulbenes novada pašvaldībā ir saņemti 6 un akceptēti 5 projekta pieteikumi, kas ir saņēmuši Granta finansējumu.

 

Gulbenes novada pašvaldība kopš 2013.gada organizē grantu konkursu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.  Interesenti var pieteikties projektu konkursam" UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā" un iesniegt projekta pieteikumu, lai īstenotu savu ideju un realizētu projektu  ar iespēju saņemt granta finansējumu.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiks organizēta vairākās kārtās un iesniegšanas termiņi paredzēti līdz:

 • 2023.gada 31.martam;
 • 2023.gada 30.jūnijam;
 • 2023.gada 31.oktobrim.

Konkursa pieteikumu vērtēšanu veic Konkursa vērtēšanas komisija. Projekta pieteikumus vērtēs atbilstoši nolikumā izstrādātiem kritērijiem, akcentējot biznesa idejas dzīvotspēju un oriģinalitāti.

2023.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmērā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro). 

Noslēgusies Gulbenes novada pašvaldības grantu konkursa "UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā" pirmā kārta. Tajā tika iesniegti un izvērtēti 3 projekta pieteikumi, kas arī guvuši atbalstu.

Konkursa komisija atbalstīja SIA “LaserTag LATGALE” komercdarbības attīstībai projekta pieteikumu “Kafejnīca “vagonā””, kā ietvaros pie Gulbenes dzelzceļa stacijas taps unikāla dizaina kafejnīca, kas tiks iekārtota  atjaunotā šaursliežu dzelzceļa kravas vagonā. Pašvaldības piešķirtais finansējums – 5000 euro.

Tāpat atbalstu guva SIA “MetWorks” projekts par uzņēmuma ražošanas iespēju paplašināšanu, iegādājoties polimerizācijas krāsni pulverkrāsošanai. Uzņēmums līdz šim sevi stabili pierādījis metālapstrādes tirgū, ražojot dažādas metāla mēbeles un konstrukcijas. Pašvaldības piešķirtais finansējums – 9950 euro.

Vērtēšanas komisija pozitīvi novērtēja saimnieciskās darbības veicēja projekta pieteikumu “Tīrīšana ar sauso ledu”. Projekta īstenošanas rezultātā taps jauns pakalpojums – dažādu virsmu tīrīšana, izmantojot sausā ledus tehnoloģiju, piemēram, ražošanas iekārtu, ēdināšanas telpu un iekārtu tīrīšana, automašīnu salona, motora telpas un virsbūves apakšas tīrīšana u.c. Pašvaldības piešķirtais finansējums – 5000 euro.

Gulbenes novada pašvaldība kopš 2013.gada organizē grantu konkursu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.  Interesenti var pieteikties projektu konkursam" UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā" un iesniegt projekta pieteikumu, lai īstenotu savu ideju un realizētu projektu  ar iespēju saņemt granta finansējumu.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiks organizēta vairākās kārtās un iesniegšanas termiņi paredzēti līdz:

 • 2023.gada 31.martam;
 • 2023.gada 30.jūnijam;
 • 2023.gada 31.oktobrim.

Konkursa pieteikumu vērtēšanu veic Konkursa vērtēšanas komisija. Projekta pieteikumus vērtēs atbilstoši nolikumā izstrādātiem kritērijiem, akcentējot biznesa idejas dzīvotspēju un oriģinalitāti.

2023.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmērā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro).